Search for:

پس از انتخاب اسم آن را در قسمت زیر جستجو کنید :

به عنوان مثال اگر نام انتخابی شما saraco باشد، در قسمت مورد نظر کلمه saraco.ir را نوشته و دکمه check را بزنید؛

نمایش رنگ سبز نشان دهنده این است که شما می توانیم این نام را برای خود ثبت کنید و نمایش رنگ قرمز نشان دهنده این است که شما نمی توانید این نام را برای خود ثبت کنید و این نام برای شرکت یا شخص دیگری ثبت شده است.

وارد کردن نام جهت جستجو :

.

به عنوان مثال :